لوگوی انجمن های علمی دانشجویی

27

اعضا : ۴۹۴ نفر

تعداد برنامه ها : ۲ مورد

خبرهای ثبت شده : ۱ مورد

لوگوی کانون های فرهنگی، هنری

13

اعضا : ۲۶۴ نفر

تعداد برنامه ها : ۰ مورد

خبرهای ثبت شده : ۰ مورد

لوگوی تشکل های اسلامی دانشجویان

3

اعضا : ۱۲۹ نفر

تعداد برنامه ها : ۲ مورد

خبرهای ثبت شده : ۰ مورد


لوگوی نشریات دانشجویی

17

مدیر مسئولان : ۱۷ نفر

شماره های منتشر شده سال جاری : ۱ مورد

خبرهای ثبت شده : ۱ مورد

لوگوی هیئت های مذهبی

1

اعضا : ۰ نفر

تعداد برنامه ها : ۰ مورد

خبرهای ثبت شده : ۰ مورد


  تولـیدات چنـدرســانه ای